Skip to main content

Rik Gutte, onlangs bij BLOXZ gestart als stagiaire vanuit de opleiding Bouwkunde (Avans Hogeschool) doet onderzoek naar de kansen van 4D-BIM voor de bouwsector. Hij vertelt meer over zijn onderzoek:

“Op dit moment ben ik bezig met mijn afstudeeronderzoek naar de kansen die 4D-BIM met zich meebrengt in de huidige Nederlandse bouwsector. Bloxz is natuurlijk master in BIM, maar op dit moment wordt er gebruik gemaakt van 3D-BIM. Dit betekent dat er gebruik gemaakt wordt van 3D-modellen om opdrachtgevers in de bouwsector duurzamer en efficiënter te laten werken. 4D-BIM houdt in dat je tijd toevoegt aan deze 3D-modellen. Een extra D, dus vandaar de naam 4D-BIM (ook wel 4D-plannen). Een 4D-BIM model is een samenvoeging van een 3D-model en de planning.”

Bij een 4D-model wordt inzichtelijk gemaakt wat er wanneer gemaakt wordt en of dit allemaal wel klopt. Denk aan het maken van een gebouw waarbij een kraan nodig is. De planning moet worden afgestemd met de kraan. In een 4D-planning worden problemen tijdig gesignaleerd.
Met zijn onderzoek wil Rik de kansen van 4D-BIM ontdekken voor de huidige Nederlandse bouwsector.

Hoe werkt een 4D-model?

Na het ontwerpproces wordt een planning gemaakt aan de hand van een 3D-model. Alle data uit het ontwerpproces wordt gekoppeld aan deze planning. Zo ontstaat een 4D-planning. Met deze werkwijze komt belangrijke informatie samen in een 4D-model aan de hand van de ruimtelijke data en tijdsgebonden data van een bouwwerk. Je kunt dus zeggen dat een 4D-model je planning verrijkt.

Over het onderzoek ‘Wat zijn de kansen voor 4D-BIM in de bouw’

In zijn onderzoek ‘Visueel plannen in de bouw’ gaat Rik bekijken wat de kansen zijn voor de bouwsector in Nederland met 4D. Het onderzoek naar de 4D-planning is dus gericht op de Nederlandse manier van bouwen. Hij gaat zich richten op de constructieve discipline binnen de bouw. Met het oog op deze discipline gaat hij eerst een 3D-model maken van de constructie van een gebouw.

Tijdens dit onderzoek wordt de focus gelegd op de voorbereidingsfase en de realisatiefase. Hierbij wordt gekeken wat de kansen van 4D-BIM in deze fases zijn. De belangrijkste vragen die hij gaat beantwoorden:

  • Wie heeft er voordeel bij een 4D-planning?
  • Wat zijn ervaringen van personen in de Nederlandse bouw die al gebruik maken van 4D-BIM
  • Hoe maak je een 4D-planning?
  • Wat zijn de voordelen van 4D-BIM in de huidige manier van bouwen in Nederland?
  • Wat zijn de nadelen van 4D-BIM in de huidige manier van bouwen in Nederland?

Wij zijn benieuwd naar de resultaten! Houd onze LinkedIn pagina en de website in de gaten voor de uitkomsten van zijn onderzoek.