In Helmond wordt hard gewerkt aan het omvangrijke project Oranjekade. BanBouw realiseert hier in totaal 269 woningen en appartementen verdeeld over 14 bouwblokken, en 2 parkeergarages. Bloxz is sinds de DO-fase betrokken bij dit project, waarvan in oktober 2021 de bouw startte. In 2024 wordt project Oranjekade opgeleverd.

In de beginfase van dit project was BIM nog relatief nieuw voor BanBouw. Het bouwbedrijf vroeg Bloxz daarom om haar verder op weg te helpen in het gebruik van BIM. Enkele modelleurs van Bloxz werkte de bouwkundige modellen van vier bouwblokken uit. Daarnaast verzorgden we de BIM-coördinatie.

Van DO- naar UO-fase

Sander Vereijken is één van de Bloxz-collega’s die meewerkt aan dit project. Hij vertelt: “Zowel de architect (deels ondersteund door Bloxz), de constructeur als installateurs maakten modellen. Ik controleerde deze vervolgens. Hierbij lette ik op de kwaliteit – zowel bouwkundig als op het gebied van data – en keek ik of er clashes waren tussen modellen, zoals een kozijn in het bouwkundig model dat niet goed aansluit op een wand in het constructieve model. Uiteindelijk zijn in december 2020 de stukken voor de vergunning ingediend.”

Na de DO-fase startte direct de UO-fase van het project. Ook hierin is Bloxz betrokken. Naast Sander haakte na enkele maanden Thijs Litjens aan en sinds begin dit jaar is ook Ruben Verbeek werkzaam op het project. “Wij verzorgen in deze fase de BIM-coördinatie en werkvoorbereiding.”

Faalkosten voorkomen

Bij het project Oranjekade werken alle onderaannemers en leveranciers in BIM. “Van installaties tot HSB-wanden, maar ook schoren, stempels en randbeveiliging: alles wordt in 3d uitgewerkt”, vertelt Sander. “Vanwege de omvang van het project zijn de verschillende disciplines verdeeld onder vijf BIM-coördinatoren/werkvoorbereiders. Samen zorgen we ervoor dat alle onderdelen op elkaar afgestemd worden voordat ze buiten daadwerkelijk worden gebouwd. Door de modellen te toetsen op juistheid en passing sporen we clashes tussen de verschillende modellen vroegtijdig op. Zo voorkomen we faalkosten op de bouw.”

Het voor de bouw afstemmen van de verschillende onderdelen, is met name belangrijk omdat binnen het project veel gebruik wordt gemaakt van prefab-onderdelen. Sander: “De gevels van de gebouwen bestaan bijvoorbeeld uit HSB-elementen met hierop steenstrips. In de fabriek worden hier ook al de aluminium kozijnen in geplaatst. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van onder meer prefab betonwanden, prefab balkons en galerijen. Op de bouw worden de verschillende elementen als een soort bouwpakket in elkaar gezet. Hiermee kan een hoge bouwsnelheid worden behaald. Maar, hierbij is het natuurlijk wel van groot belang dat alles past, om vertraging te voorkomen. Door het gebruik van BIM wordt gezorgd dat alles past en er dus geen vertraging ontstaat.”

Extra toepassingen

Sander vervolgt: “De BIM-modellen worden ook gebruikt om hoeveelheden en ‘traditionele’ 2d-tekeningen uit de modellen voor de uitvoering te genereren. Daarbij experimenteren we met hoe dit slimmer en beter kan, om meer gebruik te gaan maken van modellen en steeds minder van 2d-tekeningen. Ook testen we het maken van een 4d-planning aan de hand van de modellen uit. Kortom: het project is voor BanBouw een leertuin op het gebied van BIM. Alle ervaringen uit Oranjekade willen we graag meenemen om de projecten die op stapel staan nog beter te laten verlopen.”