Onder de naam Oranjekade wordt in Helmond een groot appartementencomplex gerealiseerd, bestaande uit verschillende blokken met een uiteenlopende architectuur. Dit vraagt om een goede afstemming met de betrokken partijen. Aannemer BanBouw schakelde daarom Bloxz in voor de BIM-coördinatie.

Bloxz-directeur Maurice Claassen kwam een jaar geleden in contact met BanBouw, toen zij op zoek waren naar een werkvoorbereider. Bloxz had op dat moment geen werkvoorbereider beschikbaar, maar stelde voor dat BIM-manager Ben Arents met het project aan de slag zou gaan in een soortgelijke rol. Onlangs nam Sander Vereijken deze rol van Ben over

Ben vertelt: “Als aannemer ontvangt BanBouw elke twee weken een nieuwe versie van de BIM-modellen van de architect, de constructeur en installateur. In onze coördinerende rol verzamelen wij deze modellen, voeren we kwaliteitscontroles uit conform BIM-documentatie en checken we of de modellen qua raakvlakken in elkaar passen. Bij problemen zorgen we voor afstemming tussen de betrokken partijen. Zo ontstaan BIM-modellen die straks daadwerkelijk gebouwd kunnen worden, volgens een realistische planning en met een efficiënt bouwproces als gevolg.”

Bloxz is in meerdere rollen betrokken bij dit project. Toen Ben voor BanBouw aan de slag ging, kwam naar voren dat er bij de projectarchitect een aanvullende behoefte was aan BIM-modelleurs. Ook hier zorgt Bloxz nu voor de nodige versterking. Mark d’Hulst ging met drie tot vier collega’s aan de slag met de uitwerking van de VO-plannen van de architect tot DO BIM-modellen, waarna hij deze afstemde met BanBouw.

Mark: “Als projectleider hielp ik met het maken van de BIM-modellen en was ik daarnaast verantwoordelijk voor dit proces. In wekelijkse overleggen spraken we door hoe het project ging: waar we voor of juist achterliepen en welke acties er moesten worden genomen. Ook verzorgde ik een deel van de coördinatie, namelijk door de verschillende modellen te controleren op clashes. Eind 2020 rondden we dit project naar tevredenheid af.”