Skip to main content

Revit BIM engineers
training

Drie Bloxz figuren

Het programma

De Revit praktijktraining is er voor de startende BIM engineers / modelleurs. Tijdens deze training gaan we met behulp van praktijkcasussen de basiskennis van Revit behandelen. Na afloop van deze training ben je in staat om in Revit zelfstandig een virtueel gebouwmodel te modelleren, conform de meest recente standaarden, zoals ILS en de DRS.

Meld je aan
 • Algemene BIM introductie i.c.m. ILS & DRS standaarden

 • Algemene Revit-commando’s (bespreken User Interface)

 • Soorten families (Ook generic models i.c.m. IFC objects)

 • Revit template

 • Navigeren en omgang met de projectbrowser en properties

 • Virtueel gebouwmodel benaderen als database

 • Basis Revit casco model opzetten

 • Nut en omgang met IFC aspectmodellen (Import en export (on-)mogelijkheden) en BIM uitwisselingsmogelijkheden

 • Omgang met Revit aspectmodellen (Link / Bind)

 • 2D & 3D Views instellen

 • Filters en view templates

 • Doorsnedes maken

 • Belang van coördinaten en het instellen van het 0 punt / oriëntatie. (Ook i.c.m. IFC)

 • Dimensionering van tekeningen

 • Materialen en arceringen

 • Verschillende soorten parameters

 • Assembly codes toevoegen aan het model (Conform ILS standaarden)

 • Hoeveelheden genereren

 • Koppeling met CAD / DWG

 • Onderhoeken maken en plaatsen op tekeningen

 • Visualisaties

 • Printen

Meld je aan voor onze training

Aanmelden training
Privacy *
reCAPTCHA

Bekijk ook deze praktijktraningen

BIM Management training

Revit BIM Managers training

Solibri training

Navisworks training

Dynamo / C# training