Gebroeders Blokland & Bloxz: implementatie BIM-proces in beleid en praktijk

6 november 2023

BIM-model en -coördinatie herinrichting terminal 1 Schiphol

6 mei 2021